Szent Kereszt Felmagasztalása római katolikus templom rekonstrukció

Bodrogkeresztúr
Tervkategória
Szakrális épületek
Megvalósulási szint
Megépült

Építészet/architect: Rudolf Mihály, Kovács Ágnes, Molnár Katalin, Lipták Zoltán
Építész munkatársak/co-architect: Dávid-Iván Edit, Györkefalvi Lilla, Kripkó László, Orliczki Gábor, Ragyina Noémi, Rudolf Vince, Sipos Szabolcs, Szamosi Endre
Statika/statics: Kalydy Zoltán
Kert-és Tájépítészet/garden and landscape architecture: Szűcs Gábor
Régész/archaeologist: Makoldi Miklós 
Történészi-és falkutatás/historical and wall research: Juan Cabello, Simon Zoltán
Festőrestaurátori kutatás és munka/painter restorer: Boromisza Péter †, 
Nemessányi Klára, Fabó Éva, Makoldi Gizella
Történész konzultáns/historian consultant: Bereczki Zoltán, Buzás Gergely, Papp Szilárd
Farestaurátor/wood restorer: Balogh Zsófia 
Kőrestaurátor/stone restorer: Kovács István 
Oratórium belsőépítészete/oratory interior design: Dőry Bálint, Péterffy Miklós 
Kivitelező/contractor: Harkon Kft. - Zombor Szabolcs 
Építésvezető/construction manager: Sipos Miklós
Helyszín/location: Bodrogkeresztúr
Tervezés/planning: 2008-19

Bodrogkeresztúron az első templom - aminek nincs nyoma - a Templomos lovagok Szentföldről való visszaérkezésekor épülhetett talán a Lebuj-kanyar fölötti dombon. Helyszínünkön a szentély a XIV. századból való, de a falkutatók az alsó falszakasznál igen sok másodlagosan beépített, faragott követ is találtak. A szentély és a templomhajó felújítása (új mérműves ablakok, új pasztofórium) XV. század végi lehet. Akkor a hajó még síkmennyezetes volt. A fagerendák alatti, festett bordűr a diadalívnél az 1471-es dátumot öleli. Ugyanez a dátum szerepel a déli kapu gazdagon faragott nyílás keretezésében megmaradt tölgyajtón. A Mátyás-kori építkezések után, Szapolyai idejében boltozhatták be a templomhajót is, és ekkor az északi oldalon mellékhajóval támasztották meg a templomot, a délin pedig támpillérekkel. A főhajó északi falát két nagy gótikus ívvel vágták át összekötve a fő- és mellékhajókat. Ebben a korban is dátumoztak: a déli kőpárkány közepébe belevésték az 1520-as számot. A freskók is több ütemben készültek a kora és késő gótika idejében. A szentélyben gyémánt metszésű festés készült, a diadalív hajó felőli déli oldalán két püspök szent közt Szent Katalint ábrázolták. A déli falban - másodlagosan beépítve - megtalálták a régi keresztelőkút darabjait. A református használatkor a régi pasztofóriumot befalazták, az újat - ami nagyrészt megsemmisítette a korábbi keresztre feszítést ábrázoló szekkót - lefaragták. Ez egy jelentős, csavartoszlopos, magas szentségtartó lehetett kétoldali konzolokon álló baldachinos szobrokkal, kereszttel. Irodánk először felmérési terveket készített, majd falképkutatókat hívott. Kovács Ágnes tizenöt éve új ács- és fedési tervet készített a templomhoz. Öt éve készült, engedélyes tervünkhöz a legjobb kutatókat és restaurátorokat hívtuk segítségül. A kivitelezés jó minőségben zajlott. (RM)

Videó
48.16352092849277, 21.362774350029138